Accommodation

Hostel "Chernaya Rechka"Savushkina st, 3. The nearest metro station is "Chernaya Rechka".


Hotels"LDM-Hotel". Professora Popova st, 47. The nearest metro station is "Petrogradskaya"
Hotel "Viborgskaya". Torgkovskaya st, 3. The nearest metro station is "Chernaya Rechka".
Hotel "Sputnik". Two-bedded rooms. Half-board. The nearest metro station is "Ploshchad Muzhestva".